info@demonta.cz  |   +420 606 630 352  |    

   

Aktuálně z dění ve společnosti a také z oblasti výkupu kovů a odpadu

 

 

Výkup papíru pro základní a mateřské školy - soutěž  o nejlepšího  sběrače  papíru

Školní rok je v běhu a naše firma chce oslovit základní a mateřské školy, aby se připojily k soutěži  o nejlepšího sběrače papíru. Chceme přispět  mezi  mládeží  k lepším ekologickým návykům, motivovat děti ve sběru druhotných surovin,  především   papíru,  s cílem vyseparovat co největší množství papíru a tím zlepšit životní prostředí. 

Cílem této soutěže je :

  • Vzdělávat děti a mládež v postojích vůči životnímu prostředí
  • Získání povědomí o potřebě recyklace druhotných surovin
  • Šetřit mnoho stromů, které by byly pokáceny, pokud by nebylo sběrového papíru
  • Snížit náklady na výrobu nového papíru
  • Zabránit plýtvání

 

Soutěž sběru papíru bude probíhat během celého školního roku.  Po skončení soutěže budou  3 nejlepší  sběrači  školy oceněni cenami. Pokud se chce vaše škola účastnit tohoto projektu, kontaktujte nás, prosím, na  info@demonta.cz, popř. wirthova@demonta.cz,  tel. 724 255 150

 

!!!Dne 1.12.2017 rušíme naši provozovnu v Dětmarovicích. Další výkup v této provozovně už nebude možný.